باربری کالا

باربری کالا

باربری کالا

مدیر ۱۳۹۸/۱۰/۱۰

 باربری تنها مسئول تحویل سفارش است و باز کردن جعبه و آموزش تنها باید توسط  راهنمای روی جعبه بازی انجام شود. 

سفارشات باربری بین 3 تا 5 روز کاری تحویل خواهد شد. "این  مدت در ایام پر ترافیک کاری مانند پایان سال ممکن است افزایش یابد."