دیوار چوبی

ویژگی های بازی : 1. افزایش مهارتهای حسی و تقویت هماهنگی دست و چشم 2. تقویت توانایی حل مسئله و تصمیم گیری 3. افزایش حس اعتماد به نفس 4. هماهنگی سیستم عصب و عضله 5. افزایش تمرکز دیداری و حرکتی 6. افزایش ارتباط های اجتماعی از طریق گفتگو با دیگران.
4,360,500 ریال
ویژگی های بازی : 1. افزایش مهارتهای حسی و تقویت هماهنگی دست و چشم 2. تقویت توانایی حل مسئله و تصمیم گیری 3. افزایش حس اعتماد به نفس 4. هماهنگی سیستم عصب و عضله 5. افزایش تمرکز دیداری و حرکتی 6. افزایش ارتباط های اجتماعی از طریق گفتگو با دیگران.
ابعاد

سبک بازی

رده سنی

تعداد بازیکن

محتویات بسته

وزن

450 گرم

تعداد قطعه

زمان بازی

30 دقیقه

.افزایش مهارتهای حسی و تقویت هماهنگی دست و چشم
.تقویت توانایی حل مسئله و تصمیم گیری
.افزایش حس اعتماد به نفس
.هماهنگی سیستم عصب و عضله
.افزایش تمرکز دیداری و حرکتی
روش بازی :
بازی دیوار متشکل از یک بدنه و 40 قطعه چوبی 4 سانتی میباشدو یک مثلث قرمز میباشد. پس از قرار دادن قطعه ها در بین دو پایه مثلث کوچک قرمز را در بالای دیوار چوبی ساخته شده بگذارید و بازی را شروع کنید. هر شخص، با یک حرکت یک بلوکه را از سمت خود فشار می دهد.
اگر فردی با یک حرکت بتواند چند بلوکه را بریزد بدون اینکه مثلث واژگون شود تمامی آن بلوکه ها برای فرد محاسبه می شود و بازی به همین شکل تا واژگون شدن مثلث و دیوار ادامه پیدا می کند .
بعد از واژگون شدن دیوار قطعات هر شخص شمارش می شود و فرد برنده مشخص می گردد.
در این بازی کسی که دیوار را بریزد بازنده نیست بلکه برنده یا بازنده بودن را تعداد بلوکه ها مشخص میکند و از این حیث بسیار مورد توجه کودکان قرار دارد . بسیار بازی استراتزیک و تمرکزی هست و میتواند برای مدتی کودکان را سرگرم کند .

پیام خود را بگذارید

محصولات مشابه
لوازم جانبی